Navigácia

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník) • Triedne aktívy

  Srdečne pozývame rodičov na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia dňa 10. januára o 17:00 hod. v triedach. Obsahom budú výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za I. polrok školského roka.

 • Blahoželáme Nikolke Chovancovej k 2. miestu

  V priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach si 21. 12. 2018 deviatačka Nikolka Chovancová prevzala ocenenie za 2. miesto vo výtvarnej súťaži Prečo je život so včielkami lepší ako bez nich. Doprevádzala ju spolužiačka Frederika Bangová a p. uč. Jana Pruchnerovičová. Nikolka si okrem zaslúženého úspechu odniesla sladké i liečivé odmeny: medík, propolisovú tinktúru, včeliu kašičku, medové sviečky a vianočné ozdoby. Krásne predvianočné dopoludnie posledného školského dňa sme ukončili prehliadkou výstavy Kamenný herbár. Nikolka, gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

 • U nás taká obyčaj - slovenské ľudové tradície

  Pri tematickom vianočnom čítaní 20. 12. 2018 na hodinách slovenského jazyka v piatom a šiestom ročníku s p. uč. Janou Pruchnerovičovou sme sa inšpirovali rovnomennou knihou Vojtecha Majlinga. Najkrajšie zvyky, obrady či vinše sa viažu k Vianociam. Vinše sme nielen recitovali, rozoberali, ale i tvorili. Najkrajší vinš nám predniesol Jurko Moučan z 5.A: "A ja vam vinčujem do teho noveho roku ľem dobrich ľudzi po vašim boku. Naj calu vašu rodzinu ščesce, zdravičko i laska pri šercu hreje." Žiaci 8.A s p. uč. Nikolou Stracenskou sa na vyučovacích hodinách zamerali na modlitby. Okrem toho si priniesli fotografie a spoločne pri vianočnom stromčeku spomínali nielen na príjemné zážitky z útleho detstva, ale aj na prvé Vianoce či zimné prázdniny s kopou snehu.

 • Informácia o prijímacom konaní na stredné školy v šk. roku 2019/2020

  Aktuálna informácia z odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pre deviatakov, ich rodičov a všetkých, ktorých táto informácia môže zaujímať:

 • ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského 2018

  Školské kolo III. kategórie 26. ročníka Šalianskeho Maťka usporiadali p. uč. Nikola Stracenská s p. uč. Janou Pruchnerovičovou 18.12.2018. Z triednych kôl žiakov 6.-7. ročníka postúpilo v prednese slovenskej povesti spolu 11 žiakov. 1. miesto obsadila Ema Gazdičová 7.A, ktorá postupuje do okresného kola, 2. miesto získali Alexandra Šoltysová 6.B a Milada Adámková 7.A, 3. miesto porota udelila Tomášovi Neupauerovi 6.B a Nikole Mišurovej 7.A.

  Víťazi kategórie 2. a 3. ročníka sú Sofia Joščáková III.A a kategórie 4. a 5. ročníka Samuel Sedlačko IV.B.
  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!

 • Informatická súťaž iBobor

  Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do úspešnej informatickej súťaže iBobor. Jej hlavným cieľom je podporovať záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, iniciovať ich využívanie, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Každým rokom počet úspešných riešiteľov na našej škole stúpa, čo nás veľmi teší. Tento rok ich bolo až 28. Za svoj úspech boli odmenení diplomom.

  Kategória Drobec

  Richard Šimko

 • Vianoce v múzeu 2018

  V nádhernej budove NKP Solivar sme sa dňa 14.12.2018 prezentovali žiackymi výtvarnými prácami a kultúrnym vystúpením našich detí. Súčasťou podujatia bola aj tombola, ktorú osobne odovzdával pán Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jednu cenu si prevzala aj Sarah I. Sabolová, ktorá spolu s Emou Haškovou, mala na starosti náš stánok. Milé a pekné boli stretnutia nielen Solivarčanov, ale aj škôlok a škôl tohto regiónu. Vo večerných hodinách sme navyše prežili slávnostnú chvíľu – rozsvietenie a požehnanie betlehemu. Ďakujeme všetkým organizátorom za krásnu, ale určite náročnú prípravu a realizáciu Vianoc v múzeu!

 • Vianoce ako z rozprávky

  Čas Vianoc je aj časom, kedy si radi pozrieme rozprávku. Veď kto by ich z nás nemiloval? Príbehy o láske, kráľovnách, kráľoch, ktoré vždy končia šťastne... Koncertom „Vianoce ako z rozprávky“ dňa 13.12.2018 v kine Scala nás naši 208 žiaci preniesli do skutočného čarovného sveta plného tanca, spevu, scénok a hlavne dobrej nálady, čím určite prispeli k sviatočnej atmosfére adventného času. Poďakovanie za nádherné školské podujatie patrí nielen šikovným deťom, ale aj p. vychovávateľkám, p. učiteľkám, rodičom, ale hlavne p. učiteľke Alene Sopirjakovej, hlavnej organizátorke. Boli sme poctení, že pozvanie prijala a na vystúpenie prišla pani Jitka Semivanová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu v Prešove. Jej záverečné slová, ako aj slová p. riaditeľa Dušana Brhlíka, boli plné obdivu a uznania. Nech posolstvo našich princezien a princov vykúzli v našich srdciach počas Vianoc, ale aj počas celého roka 2019 iba lásku a šťastie!

Fotogaléria

Štvrtok 17. 1. 2019

Mapa

Počet návštev: 3747898

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník)

Fotogaléria