Navigácia

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník) • Snahou projektu ku Dňu Zeme, ktorý sa uskutočnil v termíne 16.-20.4.2018 a ktorý organizovala p. uč. Lenka Kobulská, bolo upozorniť na narastajúce ekologické problémy v našej spoločnosti a poukázať na možnosti ich riešenia prostredníctvom šetrenia energií, kompostovania, minimalizovania, znovu používania a recyklácie.

  Vybrali sme si pre to formu šírenia osvety o potrebe recyklácie prostredníctvom každodennej zmeny farby oblečenia v súlade s recyklačnými farbami. V danom týždni tak po škole chodili žlté „plasty“, modré „papiere“, zelené „sklá“, červené „kovy“ a hnedý „bioodpad“ podľa stanoveného harmonogramu.

 • Dňa 12.4.2018 sa žiaci 5.B a 6.A s p. uč. Šoltésovou a Štofaníkovou zúčastnili na exkurzii v Košiciach.

  Na Hlavnej ulici v Barkóczyho paláci sme si prezreli výstavu z lego kociek - Bricklandia. Krajina z legokociek je poskladaná z viac ako 100 000 kociek a príbehy v nej hrá viac než 1 400 figúrok. Videli sme 5 metrové vlakové koľajisko, veľké mesto s modulárnymi domami, pirátsku pevnosť, hrady, westernové mestečko, Pána prsteňov, vesmírny prístav. Žiaci obdivovali pohyblivé vlaky a kolotoče, podľa obrázkov alebo vlastnej fantázie postavili rozličné postavy, obydlia, príbehy. V uličke historických remesiel na Hrnčiarskej ulici, v blízkosti Miklušovej väznice, sme objavili svet starých remesiel. Po prehliadke obchodíkov brašnár, bylinkár, hrnčiar, umelecký kováč, pekár, umelecký stolár, sme si uvedomili zručnosti našich predkov.

 • 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Odvtedy, čo sa v San Franciscu oslavoval prvý oficiálny Deň Zeme, uplynulo 48 rokov. V modernom ponímaní sa už sviatok nespája s oslavami príchodu jari počas jarnej rovnodennosti, ale Deň Zeme postupne získal silný ekologický rozmer.
  Dnes mocnejú hlasy, aby Dňom Zeme bol pre nás každý deň.

  O propagáciu a šírenie tejto myšlienky sa snažíme aj my na škole. Ak sa stotožňuješ so zásadami a princípmi správania, ktoré povedú k znižovaniu spotreby energie, zapoj sa do nášho týždňového projektu. Uskutoční sa v čase od 16. do 20. apríla. Každý deň v danom týždni si oblečieš farbu, ktorá symbolizuje nádobu s triedeným odpadom, čím podporíš jeho recykláciu.

 • Radostných predškolákov sme privítali v rozprávkovom svete, kde kráľom bol slovenský jazyk, kráľovnou matematika... Roztancovaná abeceda, nezbedné číslice aj niektoré otázky p. učiteliek dali deťúrencom „zabrať“. Detičky svoju šikovnosť ukázali v sekciách, kde kreslili, cvičili, lepili... Za jednotlivé činnosti dostávali pečiatky, balóniky, záložky, tangram a na záver im p. riaditeľ odovzdal pamätný list. Budúci prváci, tešíme sa na Vás!

  Text a foto Mgr. Pruchnerovičová J.

  Foto: http://vazeckapo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=576

 • Viac o podmienkach zápisu budúcich prvákov sa dozviete kliknutím na odkaz

 • P. uč. E. Hašková so žiakmi 2.A triedy pripravili pre predškolákov z MŠ Važeckej dramatizáciu rozprávky O dedkovej rukavičke. Do programu sa tak zapájali budúci prváci, ktorým sa účinkovanie a hra s rekvizitami veľmi páčili. Na záver predškoláci vystúpili s pesničkou Panpulóni od M. Válka. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

  Text a foto: Mrg. Pruchnerovičová J.

  Foto: http://vazeckapo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=574

 • 17. marca sa v Írsku (no napr. aj v Spojenom kráľovstve, USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande) oslavuje Deň svätého Patrika, ktorý je kultúrnym a zároveň náboženským sviatkom. Sv. Patrik je patrónom Írska, ktorý sa zaslúžil o príchod kresťanstva do tejto nádhernej, zelenej krajiny. Práve zelená farba je neodlučiteľná od daného dňa - ľudia sa do nej oblečú, namaľujú si na tváre štvorlístky a takisto pijú a jedia všetko zelené.

  Tento výnimočný deň oslávili aj „zelení“ šiestaci, ôsmaci a deviataci na hodinách anglického jazyka s p. uč. L. Kobulskou. Najskôr sa dozvedeli všetky dôležité fakty z histórie i súčasnosti od p. uč. a taktiež nimi pripravenou prezentáciou. Následne si nadobudnuté vedomosti preverili v pracovnom liste alebo tajničke za sprievodu tradičnej írskej hudby, na ktorú sa poniektorí snažili i stepovať. Žiaci 8.B sa do roly Írov vžili natoľko, že pripravili „zelené pohostenie“ vo forme napr. koláčikov, mafinov a džúsu.

Fotogaléria

Streda 25. 4. 2018

Mapa

Počet návštev: 3590764

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník)

Fotogaléria