Základná škola , Važecká 11 , Prešov
Hlavná stránka Novinky O škole História školy ŠKD Fotoalbum Kontakt
Nedeľa 23. 11. 2014
Počet návštev: 2683189

Novinky

 • Deti kreslia prezidenta

  Podporte internetovým hlasovaním práce našich žiakov v celoslovenskej súťaži pod názvom Deti kreslia prezidenta na webovom portáli http://fotosutaz.hnonline.sk/sutaz/deti-kreslia-kisku/2014 alebo https://www.facebook.com/ HN do 4. 12. 2014. Stačí kliknúť na zoznam kresieba hlasovať za niektorú prácu žiakov.Sú to: Henrieta Lupkovičová 5.B, Diana Kotschová 7.B, Veronika Farkašová 7.B, Lukáš Popadič 7.B, Lukáš Puchovský 7.B, Magda Petrová a Katarína Fabianová obe z 8.B triedy.

 • Ekoburza 2014

  Dňa 26. 11. 2014 sa vo vestibule našej školy uskutoční štvrtý ročník Ekoburzy. Záujemcovia o predaj rôznych vecí, ako sú napr. knihy, hry, písacie potreby ale aj tričká či čiapky si môžu do 24. 11. 2014 zakúpiť u p. uč. Pruchnerovičovej stôl na predaj za jedno euro. Predávaný tovar si doma pripravte – označte cenovkami.

 • Tabletové školenie pedagógov

  10. novembra mali naši žiaci udelené z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V tom čase sa všetci pedagógovia zúčastnili školenia zameraného na výučbu s tabletmi na MPC v Prešove. Tieto  semináre organizuje vzdelávacie centrum EDULAB v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Nakoľko sme sa do tohto projektu zapojili ako jedna z mála škôl Prešovského kraja,  získali sme tabletové vybavenie do učebne. Naším cieľom je čo najskôr tablety využiť vo vzdelávacom procese, a tak určite prispieť k atraktívnosti a efektívnosti osvojovania si poznatkov.

 • Halloween

  V stredu 29.10.2014 žiaci 9.ročníka s vyučujúcimi cudzích jazykov spestrili vyučovanie žiakom 1. stupňa sviatkom Halloween. Čerti, čarodejnice, dobrí aj zlí duchovia a kostlivci navštívili všetky triedy na 1. stupni, zaspievali, rozdali cukríky a postrašili. Tento deň mal svoju správnu atmosféru a žiaci dokázali, že vedia myslieť tímovo, že majú zmysel pre humor a sú kreatívni.

 • „Noc v knižnici“

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc.

  V priestoroch školskej knižnice sme zorganizovali akciu s názvom „Noc v knižnici“. Do tejto akcie sa zapojili žiaci 2., 3.a 4.  ročníka, ktorí sú častými návštevníkmi knižnice .

  V piatok 24. októbra  o 18:00  na deti  v knižnici čakali p. učiteľky Hašková, Sopirjáková, Siskovičová a p. učiteľ Lukáč. Deti si doniesli nafukovačky, karimatky, spacáky, stany a svoju obľúbenú knihu. Najskôr sme si pri dobrom čaji a dobrotách od šikovných mamičiek povedali, čo zaujímavé nás čaká, a potom sme upravili  priestory knižnice tak, aby sme sa cítili ako doma. Na úvod deti veľmi zaujímavo prezentovali svoje obľúbené knižky.  Vyrozprávali zaujímavý obsah, alebo prečítali krátky úryvok. Dievčatá prezentovali knihy Gabriely Futtovej – Poškoláci a Lepší otec v hrsti, Dokonalá Klára,  Márie Ďuríčkovej , Ľubomíra  Feldeka . Chlapcov viac zaujímajú tajomné príšery, hľadači pokladov a knihy o autách, vlakoch a prírode. Potom si deti maľovali obrázok na pamiatku, aby si pamätali na tento deň. Pred spaním sme si pozreli pekný  film o nezbednici Matilde . Keď sme si mysleli, že zaspíme o 22:00, veľmi sme sa mýlili. Po vankúšovej vojne a  strašení sme nemohli zaspať, tak sme si v noci ešte trošku zašantili na chodbe. V tme a s baterkami sme riešili úlohy v nočnej hre. Nebolo to jednoduché,l ebo chodba je dlhá a tmavá. Všetci sme sa riadne nasmiali. To nás už dorazilo a konečne sme zaspali. Ráno sme lenivo vstávali o 7:30. Spoločne sme sa naraňajkovali pri obľúbených  pesničkách, upratali za sebou a o 9:00 prišli pre deti rodičia a išli sme domov.

 • Mesiac úcty k starším

  Dňa 20.10.2014 deti z nášho školského klubu v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ spestrili spoločenské posedenie seniorov na sídlisku III. vo Vukove. Milým slovom, vtipnou scénkou a  ľudovými piesňami vyčarili úsmev na tvárach prítomných. Sladkú odmenu a  veľký potlesk si zaslúžili:

  Matúš Baran, Nikola Mišurová, Juraj Moučan, Jaroslava Moučanová, Adela Sabol Marguía, Ingrid Salaganičová, Samuel Sedlačko, Patrik Sedlák, Simona Sedláková, Samuel Simko, Sofia Simková, Viktória Ševčovičová.

 • Svetový deň výživy

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy Sekcia strategického rozvoja - Oddelenie školstva  v priestoroch  PKO  zorganizovala podujatie venované zdravej výžive. Akcia sa uskutočnila 28.10.2014 v sále PKO. Kolektív  kuchyne pri ŠJ našej školy prispel na výstavu jedál  vyprážaným karfiolom a brokolicou, cestovinovým šalátom a odpaľovanými venčekmi. Naše jedlá boli ocenené ako najkrajšie upravené a získali sme hlavnú cenu  vedúceho odboru školstva Mgr. Františka Macka.
    

 • „Do školy bezpečne“

  V piatok 24. októbra sa na našej škole uskutočnila dopravná akcia „Do školy bezpečne“. Za účasti hostí, ktorí nám pomohli tento projekt uskutočniť, mali deti možnosť riešiť reálne situácie, ktoré ich môžu v živote stretnúť. Kým štvrtáci v spoločnosti dopravných policajtov a mjr. JUDr. Šmelkovej sledovali činnosti priamo v teréne, ďalší využili pripravené dopravné ihrisko, ktoré nám zapožičalo KR PZ v Prešove. Tu na bicykloch a kolobežkách pod prísnym dohľadom pánov policajtov jazdili v improvizovanej premávke. Ďalšia skupina zatiaľ pozorne načúvala, ako si pomôcť s ľahkým poranením, odreninou či zlomeninou, ak sme svedkami takéhoto úrazu.

 • Škola na dotyk

  Dňa 16. októbra som sa spoločne s mojimi dvoma kolegyňami p. Kobulskou a p. Hraboveckou zúčastnil konferencie Škola na dotyk live II. Cieľom našej účasti bolo a bude naštartovať výuku pomocou tabletov. Zaujalo nás využitie inovatívnych metód vo vyučovaní prácou s tabletmi ako relevantnými učebnými pomôckami. Keďže sme sa v marci zapojili do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, získali sme interaktívnu tabuľu a tablety do učebne.  O jej ostatné zariadenie sa postarala škola. Preto sme očakávali, že práve touto cestou získame nové modely výučby využiteľné v našich podmienkach.

 • S hasičmi nielen pri požiari

  V stredu mali žiaci 1. – 4. ročníka možnosť stretnúť sa s hasičmi. Prijali naše pozvanie a s hasičským autom prišli až k nám na školský dvor. Deťom porozprávali o svojej práci  a ukázali nástroje a techniku, s ktorou pracujú. Deti zaujímalo všetko. Od hasičskej prilby cez hydraulické nožnice, rôzne zdvíhače až po násady na hadice. S radosťou si ich aj vyskúšali. Samozrejme, že odvtedy chcú všetci byť povolaním hasiči. To je dôkazom, že zážitkové vyučovanie má pevné miesto vo vzdelávaní.

Navigácia