Základná škola , Važecká 11 , Prešov
Hlavná stránka Novinky O škole História školy ŠKD Fotoalbum Kontakt
Sobota 1. 11. 2014
Počet návštev: 2659592

Novinky

 • Svetový deň výživy

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy Sekcia strategického rozvoja - Oddelenie školstva  v priestoroch  PKO  zorganizovala podujatie venované zdravej výžive. Akcia sa uskutočnila 28.10.2014 v sále PKO. Kolektív  kuchyne pri ŠJ našej školy prispel na výstavu jedál  vyprážaným karfiolom a brokolicou, cestovinovým šalátom a odpaľovanými venčekmi. Naše jedlá boli ocenené ako najkrajšie upravené a získali sme hlavnú cenu  vedúceho odboru školstva Mgr. Františka Macka.

 • „Do školy bezpečne“

  V piatok 24. októbra sa na našej škole uskutočnila dopravná akcia „Do školy bezpečne“. Za účasti hostí, ktorí nám pomohli tento projekt uskutočniť, mali deti možnosť riešiť reálne situácie, ktoré ich môžu v živote stretnúť. Kým štvrtáci v spoločnosti dopravných policajtov a mjr. JUDr. Šmelkovej sledovali činnosti priamo v teréne, ďalší využili pripravené dopravné ihrisko, ktoré nám zapožičalo KR PZ v Prešove. Tu na bicykloch a kolobežkách pod prísnym dohľadom pánov policajtov jazdili v improvizovanej premávke. Ďalšia skupina zatiaľ pozorne načúvala, ako si pomôcť s ľahkým poranením, odreninou či zlomeninou, ak sme svedkami takéhoto úrazu.

 • Škola na dotyk

  Dňa 16. októbra som sa spoločne s mojimi dvoma kolegyňami p. Kobulskou a p. Hraboveckou zúčastnil konferencie Škola na dotyk live II. Cieľom našej účasti bolo a bude naštartovať výuku pomocou tabletov. Zaujalo nás využitie inovatívnych metód vo vyučovaní prácou s tabletmi ako relevantnými učebnými pomôckami. Keďže sme sa v marci zapojili do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, získali sme interaktívnu tabuľu a tablety do učebne.  O jej ostatné zariadenie sa postarala škola. Preto sme očakávali, že práve touto cestou získame nové modely výučby využiteľné v našich podmienkach.

 • S hasičmi nielen pri požiari

  V stredu mali žiaci 1. – 4. ročníka možnosť stretnúť sa s hasičmi. Prijali naše pozvanie a s hasičským autom prišli až k nám na školský dvor. Deťom porozprávali o svojej práci  a ukázali nástroje a techniku, s ktorou pracujú. Deti zaujímalo všetko. Od hasičskej prilby cez hydraulické nožnice, rôzne zdvíhače až po násady na hadice. S radosťou si ich aj vyskúšali. Samozrejme, že odvtedy chcú všetci byť povolaním hasiči. To je dôkazom, že zážitkové vyučovanie má pevné miesto vo vzdelávaní.

 • Detský čin roka 2014

   

  V júni  2014 sme zaslali 3 príspevky do súťaže Detský čin roka 2014. Príspevok  Mariána Radvanského bol nominovaný  v I.kategórií: Záchrana života pod názvom "Marián privolal pomoc ku kamarátovi, ktorý sa ťažko zranil na bicykli". Nomináciu získal výberom z 6 191 skutkov detí a kolektívov. Práve prebieha hlasovanie v Detskej porote, do ktorej sa môžu zapojiť všetky ZŠ . Detská porota rozhodne, ktorých sedem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2014.

 • Dentálna hygiena

  „Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva.“

  Aj žiaci 1. stupňa sa radi usmievajú. A aby ich úsmev nebol len pekný, ale aj zdravý sa pričinili študenti Dentálnej hygieny Prešovskej univerzity. V dňoch 3. a 10.10. realizovali prednášku s praktickými ukážkami ako si správne čistiť zúbky a starať sa o svoj chrup. So žiakmi 1. až 4. ročníka sa stretnú v priebehu školského roka ešte 3-krát. Budú sa tu učiť starať sa o svoje zúbky.

 • Knižný festival „Prešov číta rád“

  Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, od 24. do 26. septembra, už po 9 - krát organizovala knižný festival „Prešov číta rád“. Aj naši žiaci sa zúčastnili tohto festivalu.

  Vo štvrtok 25. 9. druháci a tretiaci prijali pozvanie na stretnutie so začínajúcou spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou. Porozprávala im o knihe „Mami, kúp mi psa“, ktorá sa koncom októbra objaví aj na pultoch kníhkupectiev. Svojim zaujímavým rozprávaním  a čítaním úryvkov o Ondríkovi na jeho ceste k naplneniu najväčšieho sna - mať psa, vtiahla svojich poslucháčov do deja.  Deti si zahrali maličkú scénu z príbehu. Takto  sa počas besedy zabavili a túžili sa dozvedieť, ako príbeh skončí.

 • Exkurzia v Ekoparku

  V utorok 30. septembra sa žiaci II. a IV. ročníka zúčastnili exkurzie do areálu EKOPARKu. Cestou si nenechali ujsť ani  jesenný pohľad na mesto z Kalvárie, kde z výšky natešení objavovali známe budovy a sídliská.

  V samotnom areáli lesoparku si deti prezreli poníky, kozy, ovce, rôzne druhy morčiat, zajačiky, hady, andulky a iné menšie zvieratá. Nadšené boli aj z nového moderného detského ihriska. Okrem prehliadky mali pracovníci pripravené aj tvorivé dielne, počas ktorých mohli deti maľovať pomocou prírodných farbív, vyskúšať si prácu s prírodným materiálom a pomocou listov, kôry, kameňov a machu vytvárať rôzne obrázky, poznávať prírodniny prostredníctvom hmatu či čuchu, súťažiť v hode šiškou do prúteného koša, ako aj oboznámiť sa s princípom triedenia a separácie odpadu.

 • Košický zlatý poklad

   

       Dňa 2. 10. 2014 si žiaci VIII. B a IX. A triedy pod vedením p. uč. Michalovej a Pruchnerovičovej v rámci exkurzie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach prezreli Košický zlatý poklad - najväčší, najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku.

       Objavili ho 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz s dĺžkou 2,14 m. Poklad s hmotnosťou 11,5 kg bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi v spomínanej budove.

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE

  Temín:  16. – 17. 09. 2014

  Miesto: Prírodné kúpalisko Delňa

  Prinášame Vám fotografie, ako sme sa mali na účelovom cvičení na prírodnom kúpalisku Delňa.  Cvičenie sa konalo dva dni. Bolo rozdelené na teoretickú časť – 16.09.2014 a praktickú časť 17.09.2014.

  V stredu sme sa všetky triedy II. stupňa zúčastnili na súťaži ,,Delňa Cup 2“ Celkový počet družstiev bol 10 a na trati sa naši žiaci otestovali v piatich disciplínach. Teoretické disciplíny boli: prostriedky individuálnej ochrany, zdravotnícky výcvik, topografické a turistické značky,  a dopravné značky. V praktickej časti preverili pretekárov  stanovištia : hod granátom na cieľ , kvíz topografických a turistických značiek, dopravné značky, obväzová technika a varovné signály.

Navigácia