Základná škola , Važecká 11 , Prešov
Hlavná stránka Novinky O škole História školy ŠKD Fotoalbum Kontakt
Sobota 20. 12. 2014
Počet návštev: 2712100

Novinky

 • Tvorba projektu Mini múzeum

  Žiaci piateho ročníka na hodine dejepisu boli realizátormi projektu Mini múzeum v škole. Pracovali s autentickými prameňmi, ktoré si pomocou rodičov a starých rodičov dlhodobo zhromažďovali v rámci učiva Stopy minulosti okolo nás a využitia regionálnych dejín.

  Základnou formou práce bolo kooperatívne vyučovanie. Jednotlivé skupiny žiakov plnili zadané úlohy. Z vytvoreného depozitára triedili pamiatky z minulosti do troch skupín, vytvárali výstavné miesta a podávali zistené informácie o exponátoch.

 • Geografická olympiáda na tabletoch

  Dňa  9. decembra 2014 sa vybraní žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili školského kola Geografickej olympiády. Ich vedomosti i zručnosti boli zisťované v teoretickej aj praktickej časti testu na moderných tabletoch. Gratulujeme úspešným riešiteľom a zároveň v okresnom kole súťaže držíme prsty Simone Šlosárovej (VIII.B), Kristiánovi Dzugasovi (VII.A) a Michalovi Bullovi (V.B).

 • Mikuláš medzi nami

  Mikuláš zavítal aj k nám. A neprišiel sám – sprevádzali ho anjeli, škriatok, sob a zopár čertov.  Kým nám Mikulášovi pomocníci spievali vianočné piesne, Mikuláš zisťoval, či boli deti poslušné a či si zaslúžia maškrtu. Tí odvážnejší mu sadli na kolená a pošepkali  mu svoje tajné prianie.  Deti sa za sladkosti poďakovali pesničkami a niektorí dokonca obdarovali Mikuláša peknými kresbami.

 • Vianočné trhy na pešej zóne v Prešove

  V dňoch 9. a 10. 12. 2014 sme počas Vianočných trhov prezentovali našu školu na verejnosti – v stánku na pešej zóne sme vystavovali a predávali výtvarné práce. Pri inštalácii a príprave stánku pomáhal aj p. riaditeľ D. Brhlík s p. školníkom. Žiaci VII. B triedy sa pri predaji striedali po približne štyroch hodinách. O túto prácu bol z ich radov mimoriadne veľký záujem.

 • Pozvánka na Vianočné trhy

  Srdečne Vás pozývame v dňoch 9. a 10. 12. 2014 na Vianočné trhy na Hlavnú ulicu v Prešove, kde naši žiaci predávajú svoje vianočné výrobky v stánku na pešej zóne.

  Pozrite sa vo fotogalérii na prípravu vianočných výrobkov: http://vazeckapo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=313

 • Výtvarná súťaž „Do školy bezpečne“

  Projekt dopravnej výchovy, ktorý sa konal v októbri, mal pokračovanie vo výtvarnom spracovaní zážitkov tejto akcie.

  Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka. Najkrajšie práce vybral a ocenil p. riaditeľ D. Brhlík peknými cenami a diplomami.

   

             1. miesto Moučanová Jarka  4.A

 • Školská športová olympiáda - vybíjaná

  Dňa 19. novembra 2014 sme otvorili VIII. ročník Školskej športovej olympiády. Ako prvá disciplína bola vybíjaná. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, najmladší prváci povzbudzovali súťažiacich.  Žiaci počas celého turnaja podávali vynikajúce výkony, hrali so zápalom, predviedli veľmi pekné akcie. Všetci zúčastnení boli odmenení diplomom.

 • Informatická súťaž iBOBOR

  Hlavným cieľom informatickej  online  súťaže iBOBOR  je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie  u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaží sa v niekoľkých kategóriách podľa veku detí.

 • Deti kreslia prezidenta

  Podporte internetovým hlasovaním práce našich žiakov v celoslovenskej súťaži pod názvom Deti kreslia prezidenta na webovom portáli http://fotosutaz.hnonline.sk/sutaz/deti-kreslia-kisku/2014 alebo https://www.facebook.com/ HN do 4. 12. 2014. Stačí kliknúť na zoznam kresieba hlasovať za niektorú prácu žiakov.Sú to: Henrieta Lupkovičová 5.B, Diana Kotschová 7.B, Veronika Farkašová 7.B, Lukáš Popadič 7.B, Lukáš Puchovský 7.B, Magda Petrová a Katarína Fabianová obe z 8.B triedy.

 • Tabletové školenie pedagógov

  10. novembra mali naši žiaci udelené z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V tom čase sa všetci pedagógovia zúčastnili školenia zameraného na výučbu s tabletmi na MPC v Prešove. Tieto  semináre organizuje vzdelávacie centrum EDULAB v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Nakoľko sme sa do tohto projektu zapojili ako jedna z mála škôl Prešovského kraja,  získali sme tabletové vybavenie do učebne. Naším cieľom je čo najskôr tablety využiť vo vzdelávacom procese, a tak určite prispieť k atraktívnosti a efektívnosti osvojovania si poznatkov.

Navigácia