Základná škola , Važecká 11 , Prešov
Hlavná stránka Novinky O škole História školy ŠKD Fotoalbum Kontakt
Streda 24. 9. 2014
Počet návštev: 2620120

Novinky

 • Starší mladým a naopak

  Dňa 18.9. 2014 mesto Prešov usporiadalo VII. ročník projektu „Starší mladým a naopak“

  Podujatie sa uskutočnilo v areáli letného kúpaliska Delňa v Prešove. Žiaci  základných škôl vytvorili so seniormi DC mesta Prešov družstvá a navzájom si zmerali sily v piatich športových disciplínach. Našu školu reprezentovali žiaci IV.A triedy: E. Simkovičová, E. Kostecká, J. Kantorisová, J. Moučanová, M. Baran, M. Mikula, M. Chovanec, S. Poráč.

 • Záujmové krúžky v šk. roku 2014/2015

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Týmto Vám oznamujeme, že krúžková činnosť v školskom roku 2014/2015 na našej škole je bezplatná.

  Zoznam záujmových krúžkov nájdete  kliknutím na Ponuka_utvarov.pdf

 • Ponuka pozície školského asistenta

  Škola ponúka pozíciu školského asistenta pre uchádzačov o prácu v evidencii úradu práce na absolventskú prax a dobrovoľnícku činnosť.

  Informácie na úrade práce na oddelení pre absolventov a aktivačnú činnosť.

 • Komparo 4 – testovanie žiakov 4. ročníka

  Dňa 7.5.2014 prebehlo testovanie žiakov 4. ročníka – Komparo 4 z predmetov slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady. Písalo 6840 žiakov 4. ročníka ZŠ z 256 škôl. Z našej školy sa na testovaní zúčastnilo 31 žiakov /16 žiakov IV. A a 15 žiakov IV. B triedy/.

  Žiaci prvýkrát boli týmto spôsobom testovaní. Veľa zohrala tréma a hlavne zodpovednosť napísať čo najlepšie. Na prvý  a druhý test mali stanovený čas po 45 minút. Prvý test pozostával z 30. úloh/ matematika, prírodoveda, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady/. Druhý test mal 35 úloh – slovenský jazyk.

 • Exkurzia Mestečko povolaní

  Dňa 20. 06. 2014 žiaci VI.A, B a VII.A triedy s p. uč. Cehelníkovou, Kukurovou a Pruchnerovičovou  navštívili netradičné Mestečko povolaní v Košiciach. Je to expozícia na ploche 400 m2, kde deti interaktívnou a zážitkovou formou spolu s animátorom spoznávali jednotlivé povolania, vyskúšali si, čo všetko daná práca obnáša. Predavači obsluhovali pokladňu, stavbári stavali domy, mliekari si vytvorili vlastnú príchuť jogurtu, pracovníci logistiky prepravovali zásielky... Žiaci si vyskúšali pracovné a ochranné prostriedky SBS-károv, pracovníkov vodární a iných spoločností, videli optické káble aj cestu telefónneho signálu. Nasimulované povolania poskytli žiakom priestor dozvedieť sa viac o chode obchodu, zdravotného strediska či energetickej spoločnosti a ďalších odvetví. Žiaci si zároveň všímali dizajn výrobkov a výtvarné spracovanie interiérov jednotlivých prezentácií. Expozícia všetkých nadchla a zo zaujímavého strediska sa ťažko odchádzalo.

 • Ľudské práva očami detí

  Žiačka našej školy Natália Pániková z IX.B triedy získala v minulom školskom roku a opätovne v tomto II. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Ľudské práva očami detí, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR. Pri tejto príležitosti navštívili 10.6. 2014 našu školu zástupcovia z UNICEFu a ministerstva zahraničia.

 • Školská športová olympiáda – Futbal

  Ako poslednou disciplínou našej Školskej športovej olympiády bol futbal.  20.6.2014 sa v našej telocvični  zišli všetci žiaci I. stupňa /diváci aj hráči/. Bol to rozhodujúci zápas medzi triedami, pretože mohol ovplyvniť umiestnenie v celkovom  hodnotení  olympiády. Súperiace družstvá bojovali medzi sebou, každý chcel zvíťaziť. Diváci skandovali, podporovali svoju triedu. A výsledok?

 • Medzinárodný futbalový turnaj

  12. júna sa naši futbalisti v sprievode p. uč. Baníka zúčastnili futbalového zápasu  na CZŠ sv.Gorazda. II. ročník turnaja s s medzinárodnou účasťou organizoval klub TJ Slovan Solivar.

   

                   

 • Krajské kolo súťaže Slávici z lavice

  Máme „HLASY ZŠ VAŽECKÁ !“ -  NATÁLIA KLOTKOVÁ zo VI.A a ADAM HNAT z IX.B. Z výberových kôl postúpili do okresnej súťaže SLÁVICI Z LAVICE. V okresnej súťaži sa umiestnili na 1. a 2.mieste. Postúpili do krajského kola a obidvaja skončili vo svojej kategórii na 1.mieste.

 • Projekt „Starší mladým a naopak“

  Dňa 18. júna 2014 deti z  2. a 3. oddelenia nášho ŠKD navštívili Denné centrum dôchodcov na Jiráskovej ulici. Aktívni seniori pripravili pre deti súťažné popoludnie v športových disciplínach: šípky, hod granátom na cieľ a kopanie lopty do bránky. Po športových výkonoch si deti pochutnali na vynikajúcom guláši  a kysnutých buchtách, ktoré pre nás navarili a upiekli seniori. Každý súťažiaci bol obdarovaný balíčkom s darčekmi. Deti, ktoré získali v súťažení najviac bodov, dostali aj diplomy:

Navigácia