Navigácia

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník)

 • Dňa 4.2.2016 sa v našej telocvični  za účasti  všetkých tried prvého stupňa 1. – 4. uskutočnila  Školská športová olympiáda vo florbale. Zúčastnili sa ho  triedy: IV.A, IV.B,  III.A, III.B, II.A., aj žiaci prvého ročníka. Nemohli chýbať  ani rozhodcovia / Mgr. O. Siskovičová a Mgr. I. Zelinková/. Chlapci a dievčatá zo seba vydali všetko, bojovali zo všetkých síl až do posledného zápasu. I keď nie všetkým sa vždy darilo, nikto sa nevzdával.  Všetky družstvá hrali výborne.

 • V piatok 29.januára 2016 sa v počítačovej učebni uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, do ktorého postúpili žiaci, ktorí štúdiom biblických kníh pootvorili dvere  svojho srdca.

   

  Do okresného kola postúpili:

  1.Alexandra Ovšiaková z VIII.B

  2.Jakub Vajčovec IX.B

  3.Natália Uličná IV.B

  Náhradník: Jakub Kolesár VIII.B

 • V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona /Plnenie povinnej školskej dochádzky/v § 60 /Prijímanie na základné vzdelávanie/.

 • Dňa 29.1.2016 bolo odovzdávanie vysvedčení za prvý polrok. Svoje prvé vysvedčenie si prevzali aj naši najmenší žiaci-prváčikovia. Sú veľmi šikovní, známky na vysvedčení boli skvelé, a preto im pani učiteľky pripravili krásne pochvaly za svoju polročnú prácu,  Pochvaly im odovzdal pán riaditeľ Mgr. D. Brhlík, ktorý im poprial veľa chuti do práce v ďalšom polroku. Deti mali z vysvedčení veľkú radosť a doma ich už iste čakala sladká odmena.

 • Dvadsiaty deviaty január 2016 je dňom, kedy sa hodnotia výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za prvý polrok. Okrem klasifikácie prospechu boli žiaci odmenení aj pochvalami za reprezentáciu seba a školy na rôznych súťažiach a akciách. Veronika Farkašová, Martina Tchurová, Daniel Koháni, Lukáš Puchovský, Lukáš Popadič, Miroslav Hudák, Jakub Puchovský z VIII. B a Kristián Dzugas z VIII. A boli ocenení p. riaditeľom. Poďakoval sa im aktivity počas Vianočných trhov 2015 v Prešove. Žiaci svoje voľno venovali výstave a predaju žiackych výtvarných prác. Za reprezentáciu školy na verejnosti dostali okrem pochvaly aj sladkú odmenu.

 • Dňa 27.1.2016 žiaci 5.A  si v Krajskom múzeu v Prešove prezreli národopisnú expozíciu, ktorá dokumentuje tradičnú ľudovú kultúru Šariša, ľudové zamestnania a remeslá – hrnčiarstvo, košikárstvo, čipkárstvo, salašníctvo...- odev, textil, poľnohospodárstvo, bývanie. Zo špecializovaných expozícií žiakov upútala Umeleckohistorická expozícia  s ukážkami dobového nábytku, expozícia Militárií- historických zbraní, expozícia Historických hodín, Dejiny hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku. V expozícii Neživá príroda sa nám páčili trblietavé opály, živá príroda nás očarila pestrosťou vtáctva.

Fotogaléria

Pondelok 8. 2. 2016

Mapa

Počet návštev: 3102137

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník)

Fotogaléria