Navigácia

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník)

 • Európsky deň jazykov

  Všetky školy v členských krajinách EÚ si dňa 26.9. pripomínali Európsky deň jazykov. Pri príležitosti tohto dňa aj na našej škole prebiehali počas celého týždňa rôzne aktivity zamerané na zvýšenie motivácie našich žiakov ku štúdiu cudzích jazykov. Žiaci boli zapojení do nasledujúcich aktivít:

  • príprava výstavky suvenírov, kníh, pohľadníc a fotografií z krajín celej Európy žiakmi tried 3. a 4.roč.
  • skladanie puzzle
  • kvízy z anglického a nemeckého jazyka
  • „lámanie“ si jazyka na jazykolamoch v rôznych európskych jazykoch a bezo zmienky sa neobišli ani čítanie najdlhších slov v cudzích jazykoch
  • vytváranie obrázkových slovníkov, plagátov s danou tematikou
  • učenie sa hudobno-pohybových pesničiek
  • spoznávanie zaujímavých miest na mape britských ostrovov a kultúry Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
  • rozprávanie sa o dôležitosti poznávania jazykov
  • výučba geografie prostredníctvom anglického jazyka metódou CLIL

  Našim cieľom počas celého týždňa bolo podporiť žiakov v štúdium cudzích jazykov a zachovávať, chrániť i rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy.

 • Beseda so spisovateľkou

  Vo štvrtok 24. októbra prijali tretiaci pozvanie do knižnice P. O. Hviezdoslava  na besedu so spisovateľkou Andreou Gregušovou. Tá nás veľmi milo privítala. Rozprávala nám o tom, ako vznikali jej knihy. Zábavné rozprávanie veselých príhod, ktoré sa stali súčasťou knihy Operácia orech a iné dedkoviny, deti pobavili aj navnadili.  Aktívne sa zapájali do rozhovoru, keďže jej tvorbu poznajú. Vymýšľanie rýmovanej básničky a pekné záložky s podpisom boli milým darčekom a spestrením besedy.

 • "Starší mladým a naopak"

  24.9.2015 mesto Prešov už po 8. krát usporiadalo akciu s názvom „ Starší mladým a naopak“. Tohto roku sa akcia konala v Zariadení pre seniorov  Náruč na Veselej ulici. V tomto krásnom areáli si zmerali sily seniori spolu so žiakmi základných škôl. Súťažilo 12 zmiešaných družstiev v štyroch disciplínach: hod na kôš, kolky, šípky a kop do bránky. Našu školu reprezentovali žiaci zo IV.A: Ema Gazdičová, Natália Gazdačková, Lara Kacianová, Alexandra Sedlaková, Adela Sabol-Murguía, Filip Horváth, Šimon Šebro, Jozef Kapráľ, Šimon Šimkovič, Simon Goga. Okrem toho, že sme si dobre zasúťažili aj sme sa dobre zabavili. Naše dievčatá spestrili program peknými ľudovými pesničkami. Aj keď sme nevyhrali, strávili sme pekný deň s našimi seniormi.

 • Vychádzka do EkoParku Holá Hora

  V stredu, prvý jesenný deň, sa žiaci III. a IV. ročníka vybrali na vychádzku do EkoParku Holá Hora. V rámci 2. ročníka EKOFESTU, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove pripravilo aktivity pre deti na tému „Zelení strážcovia – Stromy okolo nás“. Po pripravenom chodníku si deti precvičili spoznávanie rôznych druhov stromov a veru sa zapotili. Poznávačku zvládli na výbornú, všetky stromy určili správne, prešli sa po farmárskom chodníku, skamarátili sa s poníkmi Lízou a Lamou, pohladkali zajačiky i kozičky a pozdravili hady. Vyučovanie prírodovedy v prírode sa deťom veľmi páčilo a odniesli si odtiaľ nielen príjemné pocity, ale aj nové vedomosti.

 • Návšteva hvezdárne a planetária počas Európskeho týždňa mobility

  Počas Európskeho týždňa mobility sme sa zamýšľali nad ochranou čistoty ovzdušia aj my, a preto v piatok dňa 18.9. žiaci piateho a šiesteho ročníka vymenili pohodlné sedenie v triedach i v učebniach pri počítačoch a tabletoch za chôdzu ulicami mesta Prešov s cieľom spoznávať vesmírne objekty a pozorovať hviezdnu oblohu vo hvezdárni a planetáriu v Prešove. Počasie nám v tento deň prialo, a tak sme celú trasu všetci statočne zvládli aj bez dopravných prostriedkov a znečistenia životného prostredia.

 • Medzinárodná konferencia pre učiteľov anglického jazyka

  Na medzinárodnej konferencii pre učiteľov anglického jazyka organizovanej pri príležitosti 50 rokov anglistiky v Prešove, ktorá sa konala dňa 11.9. na Prešovskej univerzite mala účasť aj naša škola. Získané didaktické materiály a nadobudnuté poznatky o najnovších didaktických metódach i technikách sú nám zdrojom ďalších inšpirácií a určite ich uplatníme vo výučbe anglického jazyka na našej základnej škole.

 • Pre rodičov prváčikov

  Tlačivá na stiahnutie pre rodičov prváčikov kliknutím na link Pre_prvakov.doc .

 • Oznam pre stravníkov v ŠJ

  Oznamujeme stravníkom školskej jedálne, že od 1.9..2015 sa upravuje výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pre všetky vekové kategórie nasledovne:

   

  I. stupeň   1,11 € za deň

  I. stupeň – diétne stravovanie    1,31 € za deň

Fotogaléria

Utorok 6. 10. 2015

Mapa

Počet návštev: 3013162

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Važecká 11 , Prešov
  Važecká 11, Prešov 080 05

  Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod.
 • +421 x 0517706755
  tel/fax +421 x 0517706866
  školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník)

Fotogaléria